Ochrona danych osobowych

Ochrona prywatności oraz ochrona danych osobowych

  1. Sprzedawca w pełni respektuje prawo do prywatności oraz ochrony Danych Osobowych Użytkowników.
  2. Sprzedawca jest administratorem Danych Osobowych Użytkowników, zgodnie z RODO.
  3. Sprzedawca zbiera i przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania umów oraz przedstawiania informacji handlowych. Przedstawianie informacji handlowych następuje przez wyrażanie zgody na udzielanie takiej informacji oraz na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego Danych Osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Podawanie Danych Osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jeżeli podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji usługi, brak podania tych danych osobowych przez Użytkownika jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług przez Sprzedawcę.
  6. Uzyskane przez Sprzedawcę Dane Osobowe są poufne.
  7. Korzystanie z Serwisu wymaga użycia Cookies, instalowanych na urządzeniu końcowym Użytkownika korzystającego z Serwisu.
  8. Szczegółowe dane dotyczące zbieranych przez Sprzedawcę informacji oraz informacje o prawach przysługujących Użytkownikom, jak również informacje o obowiązkach Administratora Danych znajdują się w Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies i są dostępne pod adresem ………………..
pixel