Odstąpienie od umowy

Odstąpienie przez konsumenta od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni

1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu.

3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego-konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Kupującego o konieczności poniesienia tych kosztów.

4. Kupujący może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy dostępny na stronie głównej Serwisu. W takim przypadku Sprzedawca prześle na adres e-mail Kupującego potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel