Regulamin bonów podarunkowych

Postanowienia ogólne.

 1. Bony podarunkowe są wydawane przez firmę SKY&SAND MARIA SMOLEŃSKA – zwaną dalej Wydawcą, prowadzącą SKLEP INTERNETOWY GARDENSTART.PL
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu podarunkowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu za towary nabywane przez Użytkownika w sklepie internetowym gardenstart.pl
 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.
 4. Wartości Bonów dostępne są w sklepie gardenstart.pl
 5. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym gardenstart.pl
 6. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
 7. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie podanym na bonie podarunkowym.
 8. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem podanym na bonie podarunkowym, jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
 9. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Do bonu towarowego może być wydawany na życzenie klienta dokument KP. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia produktów.

Realizacja

 1. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu Podarunkowego na towary z oferty w sklepie internetowym gardenstart.pl
 2. Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Bonie kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.
 3. Bon Podarunkowy musi zostać wykorzystany jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić dostępnymi metodami płatności.
 4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy.
 5. Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim.

Zwrot i reklamacja

 1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Bonu będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną sklepu internetowego gardenstart.pl
 2. Użytkownik może skorzystać z prawa zwrotu Towarów zakupionych przy użyciu Bonów zgodnie z procedurą sklepu internetowego gardenstart.pl
 3. Kwota należna Użytkownikowi z tytułu zwrotu towarów lub uznania reklamacji, za które zapłacono Bonem zasila Konto Użytkownika (Saldo Klienta) i nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Kwota pozostaje do wykorzystania do momentu upływu terminu ważności Bonu.

Postanowienia końcowe.

 1. Kupujący Bon Podarunkowy jak również posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Zakup Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon podarunkowy jak również posiadacz bonu podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
pixel